САКУЛЕ

ПРЕУЗМИ

САКУЛЕ 

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Протокол

Распон година

Број CD-a

рођених 1779–1797. 98
рођених 1797–1810. 98
рођених 1809–1814. 98
рођених 1814–1825. 99
рођених 1825–1836. 99
рођених 1836–1845. 99
рођених 1845–1847. 99
рођених 1848–1852. 100
рођених 1852–1880. 100
рођених 1881-1897. 100
 
умрлих 1780-1821. 103
умрлих 1821-1823. 103
умрлих 1824-1829. 104
умрлих 1829-1845. 104
умрлих 1845-1852. 104
умрлих 1852-1881. 104
умрлих 1881-1897. 105
венчаних 1779-1800. 101
венчаних 1801-1814. 102
венчаних 1814-1835. 102
венчаних 1836-1852. 102
венчаних 1852-1897. 102