SAMOŠ — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

SAMOŠ 

PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

krštenih 1805—1813. 62
krštenih 1813—1822. 62
krštenih 1822—1827. 62
krštenih 1827—1833. 62
krštenih 1842—1843. 62
krštenih 1852—1884. 62
krštenih 1884—1892. 62
krštenih 1892—1895. 62
 
umrlih 1806—1823. 64
umrlih 1823—1830. 64
umrlih 1830—1840. 64
umrlih 1840—1850. 64
umrlih 1850—1852. 64
umrlih 1852—1886. 65
umrlih 1886—1894. 65
umrlih 1895. 65
venčanih 1806—1822. 62
venčanih 1822—1838. 63
venčanih 1839—1852. 63
venčanih 1852—1894. 63
venčanih 1895. 63