SKORENOVAC — KATOLIČKA CRKVA

 

SKORENOVAC 

KATOLIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1892—1911. 132
rođenih 1912—1924. 132
rođenih 1924—1944. 132
rođenih 1945—1956. 132
 
umrlih 1892—1921. 132
umrlih 1922—1960. 132
umrlih 1961—1982. 132
venčanih 1893—1926. 132
venčanih 1927—1953. 132