STARČEVO — KATOLIČKA CRKVA

 

STARČEVO 

KATOLIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

krštenih 1767—1792. 44
krštenih 1793—1824. 44
krštenih 1825—1855. 44
krštenih 1856—1882. 44
krštenih 1883—1900. 45
 
umrlih 1767—1792. 44
umrlih 1793—1830. 44
umrlih 1831—1857. 45
umrlih 1831—1857. 46
umrlih 1857—1876. 46
umrlih 1876—1893. 46
umrlih 1894—1924. 46
 
venčanih 1767—1792. 44
venčanih 1793—1830. 44
venčanih 1831—1882. 45
venčanih 1883—1910. 45