CREPAJA — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

CREPAJA 

PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1798—1808. 47
rođenih 1809—1821. 47
rođenih 1821—1834. 47
rođenih 1821—1834. 48
rođenih 1834—1844. 48
rođenih 1844—1852. 48
rođenih 1852—1864. 48
rođenih 1864—1882. 48
 
krštenih 1864—1882. 49
krštenih 1882—1895. 49
 
umrlih 1821—1837. 49
umrlih 1821—1837. 50
umrlih 1837—1849. 50
umrlih 1849—1852. 50
umrlih 1852—1869. 50
umrlih 1870—1895. 50
 
venčanih 1821—1850. 49
venčanih 1850—1852. 49
venčanih 1852—1887. 49
venčanih 1887—1895. 49