JABUKA — KATOLIČKA CRKVA

 

JABUKA 

KATOLIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1766—1800. 16
rođenih 1800—1816. 16
rođenih 1816—1835. 16
rođenih 1836—1854. 16
rođenih 1836—1854. 17
rođenih 1854—1864. 17
rođenih 1864—1879. 17
rođenih 1879—1890. 17
rođenih 1879—1890. 18
rođenih 1890—1911. 18
rođenih 1840—1905. 18
rođenih 1911—1928. 19a
rođenih 1928—1953. 19a
umrlih 1767—1817. 19
umrlih 1816—1838. 19
umrlih 1839—1851. 19
umrlih 1852—1868. 19
umrlih 1868—1878. 19
umrlih 1868—1878. 20
umrlih 1878—1898. 20
umrlih  1898—1931. 19a
umrlih 1931—1954. 19a
venčanih 1766—1817. 19
venčanih 1816—1868. 19
venčanih 1868—1897. 19
venčanih 1840—1905. 18
venčanih 1897—1927. 19a
venčanih 1927—1953. 19a
indeks supružnika 1912—1957. 19a