MATIČNE KNJIGE

PANČEVO ALIBUNAR KOVAČICA
Banatski Brestovac Banatski  Karlovac Debeljača
Banatsko Novo Selo Vladimirovac* Idvor
Glogonj Dobrica Padina
Dolovo Ilandža Putnikovo*
Ivanovo Janošik* Samoš
Jabuka Lokve* Uzdin*
Kačarevo Nikolinci* Crepaja
Omoljica Novi Kozjak*
Starčevo Seleuš

 

KOVIN OPOVO
Bavanište Baranda
Gaj Sakule
Deliblato Sefkerin*
Dubovac
Malo Bavanište*
Mramorak*
Pločica
Skorenovac
Šumarak*

*označena mesta još nisu digitalizovana