A.2. ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ

Архивски фондови до 1918. године

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 22 Краљевски срески суд – Ковачица      1873-1918.
Ф. 23 Краљевски судбени сто –  Панчево      1873-1918.
Ф. 26 Краљевски јавни бележници – Ковачица      1874-1944.
Ф. 29 Краљевски јавни бележници – Панчево      1876-1944.
Ф. 43 Краљевски срески суд – Алибунар      1882-1918.
Ф. 67 Краљевски срески суд – Ковин      1881-1918.
Ф. 80 Краљевски срески суд – Панчево      1872-1918.

 

Архивски фондови 1918-1941. године

Редни број збирке или фонда

Назив фонда или збирке

Граничне године фонда или збирке

Ф. 91 Окружни суд Панчево       1919-1941.
Ф. 97 Срески суд – Алибунар       1919-1941.
Ф. 98 Срески суд – Ковачица       1919-1941.
Ф. 99 Срески суд – Панчево       1919-1941.
Ф. 531 Срески суд – Ковин       1919-1940.

 

Архивски фондови 1941-1944. године

Редни број збирке или фонда

Назив фонда или збирке

Граничне године фонда или збирке

Ф. 152 Окружни суд – Панчево     1941-1944.
Ф. 161 Срески суд – Алибунар     1941-1944.
Ф. 162 Срески суд – Ковачица     1941-1944.
Ф. 163 Срески суд – Панчево     1941-1944.

 

Архивски фондови од 1944. године

Редни број збирке или фонда

Назив фонда или збирке

Граничне године фонда или збирке

Ф. 215 Срески суд – Ковачица 1945-1952.
Ф. 223 Среско јавно тужилаштво – Ковин 1945-1957.
Ф. 231 Окружни суд – Панчево 1946-1960.
Ф. 233 Срески суд – Алибунар 1945-1960.
Ф. 234 Срески суд – Панчево 1945- 1960.
Ф. 316 Окружно јавно тужилаштво – Панчево 1945-1970.
Ф. 320 Окружни аграрни суд – Панчево 1946.
Ф. 323 Среско јавно тужилаштво – Ковачица 1946-1952.
Ф. 329 Среско јавно тужилаштво – Алибунар 1946-1955.
Ф. 357 Среско јавно тужилаштво – Панчево 1947-1959.
Ф. 434 Јавно правобранилаштво среза Панчево 1953-1965.
Ф. 478 Окружни привредни суд Панчево 1956-1959.
Ф. 585 Јавно правобранилаштво општине Ковачица 1960-1975.
Ф. 604 Општинско јавно правобранилаштво – Панчево 1955-1968.
Ф. 627 Основни суд удруженог рада – Панчево 1955-1973.
Ф. 631 Општински суд – Ковачица 1956-1985.
Ф. 632 Општински судија за прекршаје – Опово 1962-1976.
Ф. 659 Општинско јавно тужилаштво – Панчево 1956-1979.
Ф. 679 Општински суд – Алибунар 1920-1980.
Ф. 694 Виши суд – Панчево 1978-1982.
Ф. 785 Срески суд – Ковин 1941-1964.
Ф. 786 Друштвени правобранилац самоуправљања – Панчево 1975-1991.