A. 2. PRAVOSUDNI ORGANI

Arhivski fondovi do 1918. godine

 

Redni broj fonda ili zbirke Naziv fonda ili zbirke Granične godine fonda ili zbirke
F. 22 Kraljevski sreski sud — Kovačica      1873—1918.
F. 23 Kraljevski sudbeni sto —  Pančevo      1873—1918.
F. 26 Kraljevski javni beležnici — Kovačica      1874—1944.
F. 29 Kraljevski javni beležnici — Pančevo      1876—1944.
F. 43 Kraljevski sreski sud — Alibunar      1882—1918.
F. 67 Kraljevski sreski sud — Kovin      1881—1918.
F. 80 Kraljevski sreski sud — Pančevo      1872—1918.

 

 

Arhivski fondovi od 1918. do 1941. godine

 

Redni broj zbirke ili fonda

Naziv fonda ili zbirke

Granične godine fonda ili zbirke

F. 91 Okružni sud Pančevo      1919—1941.
F. 97 Sreski sud — Alibunar      1919—1941.
F. 98 Sreski sud — Kovačica      1919—1941.
F. 99 Sreski sud — Pančevo      1919—1941.
F. 531 Sreski sud — Kovin      1919—1940.

 

 

Arhivski fondovi od 1941. do 1944. godine

 

Redni broj zbirke ili fonda

Naziv fonda ili zbirke

Granične godine fonda ili zbirke

F. 152 Okružni sud — Pančevo     1941—1944.
F. 161 Sreski sud — Alibunar     1941—1944.
F. 162 Sreski sud — Kovačica     1941—1944.
F. 163 Sreski sud — Pančevo     1941—1944.

 

 

Arhivski fondovi od 1944. godine

 

Redni broj zbirke ili fonda

Naziv fonda ili zbirke

Granične godine fonda ili zbirke

F. 215 Sreski sud — Kovačica 1945—1952.
F. 223 Sresko javno tužilaštvo — Kovin 1945—1957.
F. 231 Okružni sud — Pančevo 1946—1960.
F. 233 Sreski sud — Alibunar 1945—1960.
F. 234 Sreski sud — Pančevo 1945—1960.
F. 316 Okružno javno tužilaštvo — Pančevo 1945—1970.
F. 320 Okružni agrarni sud — Pančevo 1946.
F. 323 Sresko javno tužilaštvo — Kovačica 1946—1952.
F. 329 Sresko javno tužilaštvo — Alibunar 1946—1955.
F. 357 Sresko javno tužilaštvo — Pančevo 1947—1959.
F. 434 Javno pravobranilaštvo sreza Pančevo 1953—1965.
F. 478 Okružni privredni sud Pančevo 1956—1959.
F. 585 Javno pravobranilaštvo opštine Kovačica 1960—1975.
F. 604 Opštinsko javno pravobranilaštvo — Pančevo 1955—1968.
F. 627 Osnovni sud udruženog rada — Pančevo 1955—1973.
F. 631 Opštinski sud — Kovačica 1956—1985.
F. 632 Opštinski sudija za prekršaje — Opovo 1962—1976.
F. 659 Opštinsko javno tužilaštvo — Pančevo 1956—1979.
F. 679 Opštinski sud — Alibunar 1920—1980.
F. 694 Viši sud — Pančevo 1978—1982.
F. 785 Sreski sud — Kovin 1941—1964.
F. 786 Društveni pravobranilac samoupravljanja — Pančevo 1975—1991.