A.3. ПРОСВЕТНЕ, КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ УСТАНОВЕ

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 13 Гимназија „Урош Предић” – Панчево 1863–1979.
Ф. 16 Управитељство српских народних школа – Панчево 1872–1895.
Ф. 17 Српско-народни месни школски одбор – Панчево 1872–1985.
Ф. 19 Српска виша девојачка школа – Панчевo 1872–1920.
Ф. 20 Основна школа „Доситеј Обрадовић” – Омољица 1872–1962.
Ф. 21 Основна школа „Т. Г. Масарик” – Јаношик (Zakladna škola „T. G. Masaryk”) 1872–1965.
Ф. 25 Мађарска грађанска и основна школа – Панчево (Allami polgári fiu iskola – Pancsova) 1874–1880.
Ф. 28 Патронат српске више девојачке школе – Панчево 1876–1890.
Ф. 30 Основна школа „Бора Радић” – Баваниште 1877–1957.
Ф. 32 Шесторазредна немачка основна школа – Панчево 1878–1898.
Ф. 33 Основна школа „Доситеј Обрадовић” – Панчево 1878–1956.
Ф. 34 Основна школа „Бранко Радичевић” – Панчево 1878–1957.
Ф. 35 Државна мађарска основна школа – Панчево 1879–1898.
Ф. 36 Основна школа „Михајло Пупин” – Панчево 1894–1946.
Ф. 37 Немачка основна школа – Панчево 1917–1933.
Ф. 38 Основна школа „Вожд Карађорђе” – Панчево 1939.
Ф. 39 Основна школа „Вук Караџић” – Панчево 1941–1948.
Ф. 40 Основна школа „Јован Јовановић Змај” – Панчево 1945–1951.
Ф. 41 Основна школа „Жарко Зрењанин” – Панчево 1959–1965.
Ф. 42 Основна школа – Селеуш (Scoala elementara) 1880–1961.
Ф. 45 Основна школа „Ђура Јакшић” – Ковин 1883–1947.
Ф. 46 Основна школа „Жарко Зрењанин” – Банатско Ново Село 1883–1958.
Ф. 47 Основна школа „Братство–јединство” – Војловица 1886–1957.
Ф. 48 Мађарска државна мушка грађанска школа – Панчево (Állami polgári fiú iskola) 1887–1918.
Ф. 53 Основна школа „Вук Караџић” – Старчево 1890–1962.
Ф. 58 Трговачко-шегртска школа – Панчево 1894–1935.
Ф. 60 Мађарска виша девојачка школа – Панчево (Állami felsö leányiskola) 1895–1905.
Ф. 66 Школа ученика у привреди мешовитог типа – Ковин 1902–1958.
Ф. 68 Женска занатска школа – Панчево 1903–1947.
Ф. 70 Мађарска краљевска државна грађанска девојачка школа – Панчево (Magyar királyi állami polgári leányiskola) 1905–1918.
Ф. 72 Домаћичка и живинарска школа – Баваниште 1907–1962.
Ф. 75 Основна школа – Ковачица 1903–1958.
Ф. 88 Српска мушка грађанска школа – Панчево 1919–1940.
Ф. 101 Месни школски одбор – Панчево 1919–1942.
Ф. 103 Основна школа „Јован Јовановић Змај” – Ковин 1919–1957.
Ф. 104 Основна школа „Моша Пијаде” – Иваново 1919–1957.
Ф. 107 Српска женска грађанска школа – Панчево 1920–1940.
Ф. 109 Основна школа „Олга Петров” – Банатски Брестовац 1919–1959.
Ф. 111 Занатско-трговачка и општа занатска школа – Баваниште 1922–1947.
Ф. 112 Трговачка академија – Панчево 1923–1932.
Ф. 115 Стручна продужна школа – Баваниште 1913–1948.
Ф. 117 Трговачка школа трговачке омладине – Панчево 1921–1946.
Ф. 119 Основна школа „Жарко Зрењанин” – Иланџа 1926–1962.
Ф. 121 Женска радничка школа – Панчево 1927–1944.
Ф. 122 Занатска школа – Панчево 1927–1946.
Ф. 125 Општа Занатско-трговачка школа – Банатско Ново Село 1930–1931.
Ф. 133 Стручна продужна школа – Панчево 1927–1946.
Ф. 137 Школа ученика у привреди – Ковачица 1936–1958.
Ф. 142 Основна школа – Владимировац 1921–1958.
Ф. 143 Државна мешовита грађанска школа – Панчево 1940–1944.
Ф. 144 Основна школа – Алибунар 1940–1953.
Ф. 145 Државна школа за домаћице – Панчево 1941–1943.
Ф. 148 Четвороразредна приватна мађарска гимназија са правом јавности – Панчево 1941–1944.
Ф. 150 Мађарска занатска и трговачка шегртска школа – Панчево (A Magyar iparos es kereskedö inasiskola) 1941–1946.
Ф. 165 Народно позориште – Панчево 1941–1956.
Ф. 166 Основна школа – Николинци 1941–1966.
Ф. 206 Индустријско-занатска школа – Алибунар 1940–1946.
Ф. 208 Индустријско-занатска школа – Панчево 1945–1947.
Ф. 212 Непотпуна мешовита гимназија – Панчево 1945–1950.
Ф. 232 Основна школа „Жарко Зрењанин” – Качарево 1946–1962.
Ф. 321 Индустријска средња школа – Панчево 1946–1947.
Ф. 324 Непотпуна гимназија – Алибунар 1946–1953.
Ф. 331 Школа ученика у привреди „Борис Кидрич” – Панчево 1945–1977.
Ф. 339 Школа ученика у трговини – Панчево 1946–1960.
Ф. 345 Управа Дома културе – Банатско Ново Село 1947–1948.
Ф. 358 Техничка школа „Никола Тесла” – Панчево 1947–1977.
Ф. 364 Просветно-домаћички течај – Јабука 1948–1950.
Ф. 388 Учитељско-домаћичка школа – Панчево 1949–1957.
Ф. 398 Учитељска школа – Панчево 1950–1955.
Ф. 405 Просветно-домаћички течај – Омољица 1951–1954.
Ф. 407 Школа ученика у привреди – Омољица 1951–1957.
Ф. 408 Школа ученика у привреди – Банатско Ново Село 1951–1958.
Ф. 413 Виша трговинска школа – Панчево 1952–1955.
Ф. 432 Основна школа – Алибунар 1940–1960.
Ф. 442 Школа за пољопривредне произвођаче – Ковачица 1954–1959.
Ф. 451 Раднички универзитет „Марко Кулић” – Панчево 1956–1981.
Ф. 453 Школа за пољопривредне произвођаче – Омољица 1955–1956.
Ф. 460 Школа пољопривредних произвођача – Панчево 1955–1959.
Ф. 484 Школа за опште образовање одраслих – Баваниште 1957–1963.
Ф. 485 Школа за опште образовање радника – Омољица 1957–1963.
Ф. 489 Школа за опште образовање радника – Владимировац 1958–1960.
Ф. 500 Економска школа – Ковачица 1962–1970.
Ф. 549 Стручна продужна школа – Алибунар 1923–1940.
Ф. 550 Женска стручна школа – Алибунар 1955–1956.
Ф. 566 Стручна школа за ученике у индустрији и занатству – Иваново 1948.
Ф. 568 Државна мешовита грађанска школа – Ковин 1904–1946.
Ф. 569 Непотпуна мешовита гимназија – Ковин 1945–1956.
Ф. 570 Нижа женска занатска школа – Ковин 1926–1946.
Ф. 571 Непотпуна мешовита гимназија – Банатско Ново Село 1945–1958.
Ф. 572 Непотпуна гимназија – Омољица 1946–1953.
Ф. 573 Непотпуна гимназија – Баваниште 1946–1950.
Ф. 574 Школа за висококвалификоване раднике у трговини – Панчево 1965–1974.
Ф. 579 Непотпуна гимназија – Качарево 1947–1951.
Ф. 580 Школа ученика у привреди мешовитог типа – Качарево 1945–1958.
Ф. 581 Школа за пољопривредне произвођаче – Качарево 1954–1958.
Ф. 582 Школа за образовање одраслих – Качарево 1958–1962.
Ф. 583 Школа ученика у привреди – Владимировац 1946–1956.
Ф. 584 Основна школа „4. октобар” – Глогоњ 1917–1966.
Ф. 588 Школа ученика у привреди мешовитог типа – Дебељача 1913–1958.
Ф. 589 Основна школа „Моше Пијаде” – Дебељача 1885–1973.
Ф. 590 Школа пољопривредних произвођача – Дебељача 1955–1960.
Ф. 591 Државна грађанска школа – Дебељача 1913–1920.
Ф. 607 Школа за квалификоване раднике „Паја Маргановић” – Панчево 1958–1977.
Ф. 614 Школа за висококвалификоване раднике – Панчево 1955–1963.
Ф. 629 Мешовити хор младих „Никола Тесла” – Панчево 1971–1973.
Ф. 651 Медицинска школа „Стевица Јовановић” – Панчево 1959–1979.
Ф. 660 Економска школа – Панчево 1959–1979.
Ф. 670 Центар за стручно образовање радника „Радован Ћосић” – Опово 1962–1963.
Ф. 671 Економска школа „25. мај” – Алибунар 1964–1977.
Ф.677 Гимназија „Михајло Пупин” – Ковачица 1967–1979.
Ф. 678 Хемијско-технолошко техничка школа – Панчево 1961–1977.
Ф. 681 Школа за основно образовање одраслих „Радник” – Панчево 1945–1981.
Ф. 693 Образовни центар за образовање кадрова у металској, електротехничкој и саобраћајној струци „Никола Тесла” – Панчево 1977–1983.
Ф. 697 Школа за заједничко и позивно усмерено средње васпитање и образовање радника металске, електротехничке и саобраћајне струке „Никола Тесла” – Панчево 1982–1983.
Ф. 698 Школа за заједничко средње васпитање и образовање „Борис Кидрич” – Панчево 1977–1982.
Ф. 715 Интернат средњотехничке школе – Панчево 1946–1963.
Ф. 716 Дом ученика у привреди – Панчево 1949–1965.
Ф. 717 Дом ученика и ученица „Бора Радић” – Панчево 1956–1983.
Ф. 740 Основна школа „Гоце Делчев” – Јабука 1945–1985.
Ф. 749 Школа за заједничко средње васпитање и образовање „Паја Маргановић” – Панчево 1977–1983.
Ф. 772 Средња школа пољопривредне, ветеринарске и прехрамбене струке „Јосиф Панчић” – Панчево 1960–1984.
Ф. 778 Културни центар „3. октобар” – Алибунар 1966–1991.
Ф. 779 Центар за образовање стручних радника у терцијарним делатностима, робно-новчаном промету „Моша Пијаде” – Панчево 1977–1983.
Ф. 787 Просветно-педагошки завод „Братство и јединство” – Панчево 1965–1992.
Ф. 788 Раднички универзитет „Паја Маргановић” – Ковин 1961–1987.
Ф. 793 Основна школа „Жарко Зрењанин” – Скореновац 1899–1954.