A.3 ПРОСВЕТНЕ, КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ УСТАНОВЕ

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 13 Гимназија „Урош Предић“ – Панчево 1863-1979.
Ф. 16 Управитељство српских народних школа – Панчево 1872-1895.
Ф. 17 Српско-народни месни школски одбор – Панчево 1872-1985.
Ф. 19 Српска виша девојачка школа – Панчевo 1872-1920.
Ф. 20 Основна школа „Доситеј Обрадовић“ – Омољица 1872-1962.
Ф. 21 Основна школа „Т.Г. Масарик“ – Јаношик (Zakladna škola „T. G. Masaryk“) 1872-1965.
Ф. 25 Мађарска грађанска и основна школа – Панчево (Allami polgári fiu iskola – Pancsova) 1874-1880.
Ф. 28 Патронат српске више девојачке школе – Панчево 1876-1890.
Ф. 30 Основна школа „Бора Радић“ – Баваниште 1877-1957.
Ф. 32 Шесторазредна немачка основна школа – Панчево 1878-1898.
Ф. 33 Основна школа „Доситеј Обрадовић“ – Панчево 1878-1956.
Ф. 34 Основна школа „Бранко Радичевић“ – Панчево 1878-1957.
Ф. 35 Државна мађарска основна школа – Панчево 1879-1898.
Ф. 36 Основна школа „Михајло Пупин“ – Панчево 1894-1946.
Ф. 37 Немачка основна школа – Панчево 1917-1933.
Ф. 38 Основна школа „Вожд Карађорђе“ – Панчево 1939.
Ф. 39 Основна школа „Вук Караџић“ – Панчево 1941-1948.
Ф. 40 Основна школа „Јован Јовановић – Змај“ – Панчево 1945-1951.
Ф. 41 Основна школа „Жарко Зрењанин“ – Панчево 1959-1965.
Ф. 42 Основна школа – Селеуш (Scoala elementara) 1880-1961.
Ф. 45 Основна школа „Ђура Јакшић“ – Ковин 1883-1947.
Ф. 46 Основна школа „Жарко Зрењанин“ – Банатско Ново Село 1883-1958.
Ф. 47 Основна школа „Братство Јединство“ – Војловица 1886-1957.
Ф. 48 Мађарска државна мушка грађанска школа – Панчево (Állami polgári fiú iskola) 1887-1918.
Ф. 53 Основна школа „Вук Караџић“ – Старчево 1890-1962.
Ф. 58 Трговачко-шегртска школа – Панчево 1894-1935.
Ф. 60 Мађарска виша девојачка школа – Панчево (Állami felsö leányiskola) 1895-1905.
Ф. 66 Школа ученика у привреди мешовитог типа – Ковин 1902-1958.
Ф. 68 Женска занатска школа – Панчево 1903-1947.
Ф. 70 Мађарска краљевска државна грађанска девојачка школа – Панчево (Magyar királyi állami polgári leányiskola) 1905-1918.
Ф. 72 Домаћичка и живинарска школа – Баваниште 1907-1962.
Ф. 75 Основна школа – Ковачица 1903-1958.
Ф. 88 Српска мушка грађанска школа – Панчево 1919-1940.
Ф. 101 Месни школски одбор – Панчево 1919-1942.
Ф. 103 Основна школа „Јован Јовановић – Змај“ – Ковин 1919-1957.
Ф. 104 Основна школа „Моша Пијаде“ – Иваново 1919-1957.
Ф. 107 Српска женска грађанска школа – Панчево 1920-1940.
Ф. 109 Основна школа „Олга Петров“ – Банатски Брестовац 1919-1959.
Ф. 111 Занатско-трговачка и општа занатска школа – Баваниште 1922-1947.
Ф. 112 Трговачка академија – Панчево 1923-1932.
Ф. 115 Стручна продужна школа – Баваниште 1913-1948.
Ф. 117 Трговачка школа трговачке омладине – Панчево 1921-1946.
Ф. 119 Основна школа „Жарко Зрењанин“ – Иланџа 1926-1962.
Ф. 121 Женска радничка школа – Панчево 1927-1944.
Ф. 122 Занатска школа – Панчево 1927-1946.
Ф. 125 Општа Занатско-трговачка школа – Банатско Ново Село 1930-1931.
Ф. 133 Стручна продужна школа – Панчево 1927-1946.
Ф. 137 Школа ученика у привреди  – Ковачица 1936-1958.
Ф. 142 Основна школа – Владимировац 1921-1958.
Ф. 143 Државна мешовита грађанска школа – Панчево 1940-1944.
Ф. 144 Основна школа – Алибунар 1940-1953.
Ф. 145 Државна школа за домаћице – Панчево 1941-1943.
Ф. 148 Четвороразредна приватна мађарска гимназија са правом јавности – Панчево 1941-1944.
Ф. 150 Мађарска занатска и трговачка шегртска школа – Панчево (A Magyar iparos es kereskedö inasiskola) 1941-1946.
Ф. 165 Народно позориште – Панчево 1941-1956.
Ф. 166 Основна школа – Николинци 1941-1966.
Ф. 206 Индустријско-занатска школа – Алибунар 1940-1946.
Ф. 208 Индустријско-занатска школа – Панчево 1945-1947.
Ф. 212 Непотпуна мешовита гимназија – Панчево 1945-1950.
Ф. 232 Основна школа „Жарко Зрењанин“ – Качарево 1946-1962.
Ф. 321 Индустријска средња школа – Панчево 1946-1947.
Ф. 324 Непотпуна гимназија – Алибунар 1946-1953.
Ф. 331 Школа ученика у привреди „Борис Кидрич“ – Панчево 1945-1977.
Ф. 339 Школа ученика у трговини – Панчево 1946-1960.
Ф. 345 Управа Дома културе – Банатско Ново Село 1947-1948.
Ф. 358 Техничка школа „Никола Тесла“ – Панчево 1947-1977.
Ф. 364 Просветно-домаћички течај – Јабука 1948-1950.
Ф. 388 Учитељско-домаћичка школа – Панчево 1949-1957.
Ф. 398 Учитељска школа – Панчево 1950-1955.
Ф. 405 Просветно-домаћички течај – Омољица 1951-1954.
Ф. 407 Школа ученика у привреди – Омољица 1951-1957.
Ф. 408 Школа ученика у привреди – Банатско Ново Село 1951-1958.
Ф. 413 Виша трговинска школа – Панчево 1952-1955.
Ф. 432 Основна школа -Алибунар 1940-1960.
Ф. 442 Школа за пољопривредне произвођаче – Ковачица 1954-1959.
Ф. 451 Раднички универзитет „Марко Кулић“ – Панчево 1956-1981.
Ф. 453 Школа за пољопривредне произвођаче – Омољица 1955-1956.
Ф. 460 Школа пољопривредних произвођача – Панчево 1955-1959.
Ф. 484 Школа за опште образовање одраслих – Баваниште 1957-1963.
Ф. 485 Школа за опште образовање радника – Омољица 1957-1963.
Ф. 489 Школа за опште образовање радника – Владимировац 1958-1960.
Ф. 500 Економска школа – Ковачица 1962-1970.
Ф. 549 Стручна продужна школа – Алибунар 1923-1940.
Ф. 550 Женска стручна школа – Алибунар 1955-1956.
Ф. 566 Стручна школа за ученике у индустрији и занатству – Иваново 1948.
Ф. 568 Државна мешовита грађанска школа – Ковин 1904-1946.
Ф. 569 Непотпуна мешовита гимназија – Ковин 1945-1956.
Ф. 570 Нижа женска занатска школа – Ковин 1926-1946.
Ф. 571 Непотпуна мешовита гимназија – Банатско Ново Село 1945-1958.
Ф. 572 Непотпуна гимназија – Омољица 1946-1953.
Ф. 573 Непотпуна гимназија – Баваниште 1946-1950.
Ф. 574 Школа за висококвалификоване раднике у трговини – Панчево 1965-1974.
Ф. 579 Непотпуна гимназија – Качарево 1947-1951.
Ф. 580 Школа ученика у привреди мешовитог типа – Качарево 1945-1958.
Ф. 581 Школа за пољопривредне произвођаче – Качарево 1954-1958.
Ф. 582 Школа за образовање одраслих – Качарево 1958-1962.
Ф. 583 Школа ученика у привреди – Владимировац 1946-1956.
Ф. 584 Основна школа „4. октобар“ – Глогоњ 1917-1966.
Ф. 588 Школа ученика у привреди мешовитог типа – Дебељача 1913-1958.
Ф. 589 Основна школа „Моше Пијаде“ – Дебељача 1885-1973.
Ф. 590 Школа пољопривредних произвођача – Дебељача 1955-1960.
Ф. 591 Државна грађанска школа – Дебељача 1913-1920.
Ф. 607 Школа за квалификоване раднике „Паја Маргановић“ – Панчево 1958-1977.
Ф. 614 Школа за висококвалификоване раднике – Панчево 1955-1963.
Ф. 629 Мешовити хор младих „Никола Тесла“ – Панчево 1971-1973.
Ф. 651 Медицинска школа „Стевица Јовановић“ – Панчево 1959-1979.
Ф. 660 Економска школа  – Панчево 1959-1979.
Ф. 670 Центар за стручно образовање радника „Радован Ћосић“ – Опово 1962-1963.
Ф. 671 Економска школа „25 мај“ – Алибунар 1964-1977.
Ф.677 Гимназија „Михајло Пупин“ – Ковачица 1967-1979.
Ф. 678 Хемијско-технолошко техничка школа – Панчево 1961-1977.
Ф. 681 Школа за основно образовање одраслих „Радник“ – Панчево 1945-1981.
Ф. 693 Образовни центар за образовање кадрова у металској, електротехничкој и саобраћајној струци „Никола Тесла“ – Панчево 1977-1983.
Ф. 697 Школа за заједничко и позивно усмерено средње васпитање и образовање радника металске, електротехничке и саобраћајне струке „Никола Тесла“ – Панчево 1982-1983.
Ф. 698 Школа за заједничко срење васпитањ и образовање „Борис Кидрич“ – Панчево 1977-1982.
Ф. 715 Интернат средњотехничке школе – Панчево 1946-1963.
Ф. 716 Дом ученика у привреди – Панчево 1949-1965.
Ф. 717 Дом ученика и ученица „Бора Радић“ – Панчево 1956-1983.
Ф. 740 Основна школа „Гоце Делчев“ – Јабука 1945-1985.
Ф. 749 Школа за заједничко средње васпитање и образовање „Паја Маргановић“ – Панчево 1977-1983.
Ф. 772 Средња школа пољопривредне, ветеринарске и прехрамбене струке „Јосиф Панчић“ – Панчево 1960-1984.
Ф. 778 Културни центар „3 октобар“ – Алибунар 1966-1991.
Ф. 779 Центар за образовање стручних радника у терцијалним делатностима, робно-новчаном промету „Моша Пијаде“ – Панчево 1977-1983.
Ф. 787 Просветно-педагошки завод „Братство и јединство“ – Панчево 1965-1992.
Ф. 788 Раднички универзитет „Паја Маргановић“ – Ковин 1961-1987.
Ф. 793 Основна школа „Жарко Зрењанин“ – Скореновац 1899-1954.