A.4.  СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

ПРЕУЗМИ 

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 129 Психијатријска болница – Ковин 1930-1978.
Ф. 201 Дом народног здравља – Панчево 1944-1962.
Ф. 216 Народна апотека – Долово 1945-1953.
Ф. 225 Народна апотека – Омољица  1945-1958.
Ф. 330 Дом за децу и омладину – Панчево 1946-1959.
Ф. 340 Прва народна апотека – Панчево  1946-1961.
Ф. 349 Панчевачко дечје одмаралиште на Крку 1947-1955.
Ф. 351 Народна апотека – Банатско Ново Село 1947-1957.
Ф. 354 Завод за здравствену заштиту – Панчево 1947-1957.
Ф. 372 Дом за старе и пензионере – Банатски Карловац 1948-1958.
Ф. 387 Трећа народна апотека – Панчево 1949-1953.
Ф. 410 Пета народна апотека – Панчево 1951-1962.
Ф. 422 Дом народног здравља – Алибунар 1953-1956.
Ф. 441 Народна апотека – Качарево 1948-1959.
Ф. 470 Здравствена станица – Алибунар 1956-1963.
Ф. 471 Здравствена станица – Иланџа 1953-1963.
Ф. 472 Здравствена станица – Владимировац 1955-1963.
Ф. 479 Здравствена станица – Банатски Карловац 1956-1962.
Ф. 481 Здравствена станица – Добрица 1956-1963.
Ф. 493 Здравствена станица – Локве 1958-1963.
Ф. 543 Дечје прихватилиште – Панчево 1945-1946.
Ф. 544 Дечји партизански дом за Банат „Стевица Јовановић“ – Панчево 1944-1946.
Ф. 548 Народна апотека – Алибунар 1961-1963.
Ф. 608 Срески одбор савеза друштава  за васпитање и старање о деци и омладини – Панчево 1955-1964.
Ф. 611 Општински одбор савеза друштава за васпитање и старање о деци и омладини – Панчево 1955-1974.
Ф. 616 Управа дечјих летовалишта општине Панчево 1959-1965.
Ф. 773 Дом за децу – Ковачица 1946-1961.
Ф. 774 Дом за децу – Уздин 1946-1948.
Ф. 815 Општа болница Панчево – Панчево 1921-1968.