A. 4. СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

 

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 129 Психијатријска болница — Ковин 1930—1978.
Ф. 201 Дом народног здравља — Панчево 1944—1962.
Ф. 216 Народна апотека — Долово 1945—1953.
Ф. 225 Народна апотека — Омољица  1945—1958.
Ф. 330 Дом за децу и омладину — Панчево 1946—1959.
Ф. 340 Прва народна апотека — Панчево  1946—1961.
Ф. 349 Панчевачко дечје одмаралиште на Крку 1947—1955.
Ф. 351 Народна апотека — Банатско Ново Село 1947—1957.
Ф. 354 Завод за здравствену заштиту — Панчево 1947—1957.
Ф. 372 Дом за старе и пензионере — Банатски Карловац 1948—1958.
Ф. 387 Трећа народна апотека — Панчево 1949—1953.
Ф. 410 Пета народна апотека — Панчево 1951—1962.
Ф. 422 Дом народног здравља — Алибунар 1953—1956.
Ф. 441 Народна апотека — Качарево 1948—1959.
Ф. 470 Здравствена станица — Алибунар 1956—1963.
Ф. 471 Здравствена станица — Иланџа 1953—1963.
Ф. 472 Здравствена станица — Владимировац 1955—1963.
Ф. 479 Здравствена станица — Банатски Карловац 1956—1962.
Ф. 481 Здравствена станица — Добрица 1956—1963.
Ф. 493 Здравствена станица — Локве 1958—1963.
Ф. 543 Дечје прихватилиште — Панчево 1945—1946.
Ф. 544 Дечји партизански дом за Банат „Стевица Јовановић” — Панчево 1944—1946.
Ф. 548 Народна апотека — Алибунар 1961—1963.
Ф. 608 Срески одбор савеза друштава  за васпитање и старање о деци и омладини — Панчево 1955—1964.
Ф. 611 Општински одбор савеза друштава за васпитање и старање о деци и омладини — Панчево 1955—1974.
Ф. 616 Управа дечјих летовалишта општине Панчево 1959—1965.
Ф. 773 Дом за децу — Ковачица 1946—1961.
Ф. 774 Дом за децу — Уздин 1946—1948.
Ф. 815 Општа болница Панчево — Панчево 1921—1968.