A. 4. SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USTANOVE

 

Redni broj fonda ili zbirke Naziv fonda ili zbirke Granične godine fonda ili zbirke
F. 129 Psihijatrijska bolnica — Kovin 1930—1978.
F. 201 Dom narodnog zdravlja — Pančevo 1944—1962.
F. 216 Narodna apoteka — Dolovo 1945—1953.
F. 225 Narodna apoteka — Omoljica  1945—1958.
F. 330 Dom za decu i omladinu — Pančevo 1946—1959.
F. 340 Prva narodna apoteka — Pančevo  1946—1961.
F. 349 Pančevačko dečje odmaralište na Krku 1947—1955.
F. 351 Narodna apoteka — Banatsko Novo Selo 1947—1957.
F. 354 Zavod za zdravstvenu zaštitu — Pančevo 1947—1957.
F. 372 Dom za stare i penzionere — Banatski Karlovac 1948—1958.
F. 387 Treća narodna apoteka — Pančevo 1949—1953.
F. 410 Peta narodna apoteka — Pančevo 1951—1962.
F. 422 Dom narodnog zdravlja — Alibunar 1953—1956.
F. 441 Narodna apoteka — Kačarevo 1948—1959.
F. 470 Zdravstvena stanica — Alibunar 1956—1963.
F. 471 Zdravstvena stanica — Ilandža 1953—1963.
F. 472 Zdravstvena stanica — Vladimirovac 1955—1963.
F. 479 Zdravstvena stanica — Banatski Karlovac 1956—1962.
F. 481 Zdravstvena stanica — Dobrica 1956—1963.
F. 493 Zdravstvena stanica — Lokve 1958—1963.
F. 543 Dečje prihvatilište — Pančevo 1945—1946.
F. 544 Dečji partizanski dom za Banat „Stevica Jovanović” — Pančevo 1944—1946.
F. 548 Narodna apoteka — Alibunar 1961—1963.
F. 608 Sreski odbor saveza društava  za vaspitanje i staranje o deci i omladini — Pančevo 1955—1964.
F. 611 Opštinski odbor saveza društava za vaspitanje i staranje o deci i omladini — Pančevo 1955—1974.
F. 616 Uprava dečjih letovališta opštine Pančevo 1959—1965.
F. 773 Dom za decu — Kovačica 1946—1961.
F. 774 Dom za decu — Uzdin 1946—1948.
F. 815 Opšta bolnica Pančevo — Pančevo 1921—1968.