A.6.  ФИНАНСИЈЕ

ПРЕУЗМИ

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 57 Српска занатска задруга за кредит и штедњу – Панчево 1893-1954.
Ф. 69 Панчевачка пучка банка – Панчево 1904-1945.
Ф. 116 Аграрна кредитна задруга – Мраморак 1925-1943.
Ф. 118 Српска банка д. д. – Загреб, филијала Панчево 1925-1947.
Ф. 375 Државни осигуравајући завод – филијала Панчево 1947-1962.
Ф. 377 Служба друштвеног књиговодства – филијала Панчево 1948-1967.
Ф. 444 Рачуноводствени биро – Панчево 1954-1958.
Ф. 475 Комерцијална банка – Панчево 1952-1985.
Ф. 522 Задружна штедионица – Панчево 1954-1962.
Ф. 575 Кредитна задруга државних службеника – Панчево 1933-1952.
Ф. 613 Биро за књиговодство угоститељских предузећа и радњи – Панчево 1954-1962.
Ф. 661 Књиговодствени биро – Алибунар 1967-1975.
Ф. 672 Биро за вођење књиговодства – Ковин 1955-1965.