A.7. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВ-ПОЛИТ. ОРГАНИЗ, ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

ПРЕУЗМИ

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 6 Стрељачка дружина – Панчево 1813–1963.
Ф. 59 Добротворна задруга српкиња панчевачких – Панчево 1894–1954.
Ф. 79 Учитељско удружење – Панчево (À délmagyarországi tanitóegylet pancsovai fiokköre) 1914–1916.
Ф. 86 Соколско друштво – Панчево 1919–1940.
Ф. 105 Градски одбор Црвеног крста – Панчево 1919–1962.
Ф. 114 Удружење југословенског учитељства, среско учитељско друштво – Панчево 1924–1930.
Ф. 134 Срески одбор Црвеног крста – Панчево 1935–1962.
Ф. 135 Клуб брђана и станарица београдске скаутске жупе – Панчево 1936–1937.
Ф. 138 Соколско друштво – Уздин 1937–1938.
Ф. 170 Месни одбор друштва Црвеног крста – Омољица 1942–1947.
Ф. 177 Месни комитет Савеза комунистичке омладине Југославије – Банатско Ново Село 1944–1948.
Ф. 178 Месни одбор Народне омладине Југославије – Банатско Ново Село 1944–1951.
Ф. 209 Окружни одбор Црвеног крста – Панчево 1945–1947.
Ф. 221 Срески комитет Савеза комуниста Србије – Алибунар 1944–1955.
Ф. 319 Срески комитет Савеза комуниста Србије – Панчево 1944–1965.
Ф. 322 Срески одбор Црвеног крста – Ковачица 1946–1952.
Ф. 327 Срески одбор Црвеног крста – Ковин 1946–1955.
Ф. 343 Општински комитет Савеза комуниста Србије – Панчево 1945–1989.
Ф. 348 Културно друштво „Валериу Докна” – Банатско Ново Село 1947–1955.
Ф. 361 Среско синдикално веће – Панчево 1946–1965.
Ф. 366 Савез културно-просветних друштава среза и града – Панчево 1952–1954.
Ф. 367 Срески одбор друштва Црвеног крста – Панчево 1948–1955.
Ф. 368 Срески одбор Савеза бораца Народноослободилачког рата – Алибунар 1948–1955.
Ф. 373 Општински одбор Удружења бораца Народноослободилачког рата – Црепаја 1948–1958.
Ф. 378 Општински одбор Савеза удружења борачких организација општине Панчево 1946–1982.
Ф. 380 Савез удружења борачких организација среза Панчево 1948–1965.
Ф. 383 Градски одбор Антифашистичког фронта жена – Панчево 1948–1950.
Ф. 392 Савез културно-просветних друштава среза Ковачица 1950–1952.
Ф. 393 Срески комитет Савеза комуниста Србије – Ковачица 1944–1952.
Ф. 394 Срески савет Савеза пионира – Ковачица 1950–1952.
Ф. 411 Срески савет Савеза пионира – Панчево 1952–1954.
Ф. 418 Удружење ратних војних инвалида среза Панчево 1952–1965.
Ф. 419 Удружење резервних официра и подофицира среза Панчево 1936–1965.
Ф. 429 Месни одбор Савеза бораца – Делиблато 1953–1960.
Ф. 435 Савез организација за физичку културу среза Панчево 1953–1965.
Ф. 474 Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа – Панчево 1955–1965.
Ф. 494 Срески комитет Народне омладине – Панчево 1952–1965.
Ф. 509 Општинско синдикално веће – Панчево 1945–1979.
Ф. 524 Ђачко привредно друштво Економске школе – Ковачица 1963-1966.
Ф. 525 Месна организација Савеза комуниста – Глогоњ 1948–1962.
Ф. 542 Француско друштво – Панчево 1921–1941.
Ф. 553 Ватрогасни савез општине – Панчево 1959–1968.
Ф. 554 Добровољно ватрогасно друштво – Панчево 1875–1976.
Ф. 561 Панчевачка радна бригада на изградњи „Омладинске пруге” – Панчево 1946.
Ф. 565 Одбор за прославу стогодишњице рођења др Светислава Касапиновића – Панчево 1939–1940.
Ф. 567 Културно-просветно друштво „Јожеф Атила” – Иваново 1945–1951.
Ф. 595 КУД „Абрашевић” ПИК-а „Тамиш” – Панчево 1937–1986.
Ф. 596 Савет пионира општине Панчево – Панчево 1953–1966.
Ф. 597 Ватрогасна жупа среза панчевачког – Панчево 1933–1944.
Ф. 598 Културно-просветна заједница општине Панчево – Панчево 1958–1980.
Ф. 599 Савез социјалистичке омладине Војводине – Општинска конференција ССОВ – Панчево 1960–1978.
Ф. 601 Савез добровољних ватрогасних друштава среза панчевачког – Панчево 1946–1964.
Ф. 610 Пионирски одред „Паја Маргановић” при Основној школи „Жарко Зрењанин” – Панчево 1959–1965.
Ф. 619 Савез синдиката Југославије – Општински одбор пријатеља природе – Управа одмаралишта – Панчево 1962–1965.
Ф. 621 Ауто-мото друштво „Црвена звезда” – Панчево 1949–1985.
Ф. 624 Културно-уметничко друштво „Станко Пауновић Вељко” – Панчево 1968–1976.
Ф. 640 Ђачка књижара „Чика Јова-Змај” – Панчево 1954–1956.
Ф. 655 Панчевачко пчеларско удружење – Панчево 1912–1958.
Ф. 658 Добровољно ватрогасно друштво – Качарево 1890–1950.
Ф. 675 Општинско веће народне технике – Панчево 1957–1979.
Ф. 686 Среско синдикално веће – Ковин 1947–1955.
Ф. 689 Клуб просветних и јавних радника 1969–1973.
Ф. 691 Општинска конференција ССРН – Панчево 1947–1977.
Ф. 699 Савез синдиката Војводине, Веће Савеза синдиката општине – Ковин 1954–1980.
Ф. 700 НИО „Либертатеа” – Панчево 1945–1975.
Ф. 750 Клуб борачких удружења – Панчево 1962–1973.
Ф. 777 Дом пионира „Пионир” – Панчево 1966–1991.
Ф. 789 Општинска конференција Савеза  социјалистичке омладине – Ковачица 1963–1991.
Ф. 790 Општинска конференција Савеза социјалистичке омладине – Алибунар 1967–1991.
Ф. 826 Омладинска задруга „Студентска задруга” – Панчево 1957–1996.