A.7. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВ-ПОЛИТ. ОРГАНИЗ, ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

ПРЕУЗМИ

Редни број фонда или збирке

Назив фонда или збирке

Граничне године фонда или збирке

Ф. 6 Стрељачка дружина – Панчево  1813-1963.
Ф. 59 Добротворна задруга српкиња панчевачких – Панчево 1894-1954.
Ф. 79 Учитељско удружење – Панчево (À délmagyarországi tanitóegylet pancsovai fiokköre) 1914-1916.
Ф. 86 Соколско друштво – Панчево 1919-1940.
Ф. 105 Градски одбор Црвеног крста – Панчево 1919-1962.
Ф. 114 Удружење југословенског учитељства, среско учитељско друштво – Панчево 1924-1930.
Ф. 134 Срески одбор Црвеног крста – Панчево 1935-1962.
Ф. 135 Клуб брђана и станарица београдске скаутске жупе – Панчево 1936-1937.
Ф. 138 Соколско друштво – Уздин 1937-1938.
Ф. 170 Месни одбор друштва Црвеног крста – Омољица 1942-1947.
Ф. 177 Месни комитет савеза комунистичке омладине Југославије – Банатско Ново Село 1944-1948.
Ф. 178 Месни одбор народне омладине Југославије – Банатско Ново Село 1944-1951.
Ф. 209 Окружни одбор Црвеног крста – Панчево 1945-1947.
Ф. 221 Срески комитет савеза комуниста Србије – Алибунар 1944-1955.
Ф. 319 Срески комитет савеза комуниста Србије – Панчево 1944-1965.
Ф. 322 Срески одбор Црвеног крста – Ковачица 1946-1952.
Ф. 327 Срески одбор Црвеног крста – Ковин 1946-1955
Ф. 343 Општински комитет савеза комуниста Србије – Панчево 1945-1989.
Ф. 348 Културно друштво „Валериу Докна“ – Банатско Ново Село 1947-1955.
Ф. 361 Среско синдикално веће –  Панчево  1946-1965.
Ф. 366 Савез културно-просветних друштава среза и града Панчево 1952-1954.
Ф. 367 Срески одбор друштва Црвеног крста – Панчево 1948-1955.
Ф. 368 Срески одбор савеза бораца народноослободилачког рата – Алибунар 1948-1955.
Ф. 373 Општински одбор удружења бораца народноослободилачког рата – Црепаја 1948-1958.
Ф. 378 Општински одбор савеза удружења борачких организација општине Панчево 1946-1982.
Ф. 380 Савез удружења борачких организација среза Панчево  1948-1965.
Ф. 383 Градски одбор антифашистичког фронта жена – Панчево 1948-1950.
Ф. 392 Савез културно-просветних друштава среза Ковачица 1950-1952.
Ф. 393 Срески комитет савеза комуниста Србије – Ковачица 1944-1952.
Ф. 394 Срески савет савеза пионира – Ковачица 1950-1952.
Ф. 411 Срески савет савеза пионира – Панчево 1952-1954.
Ф. 418 Удружење ратних војних инвалида среза Панчево 1952-1965.
Ф. 419 Удружење резервних официра и подофицира среза Панчево 1936-1965.
Ф. 429 Месни одбор савеза бораца – Делиблато 1953-1960.
Ф. 435 Савез организација за физичку културу среза Панчево 1953-1965.
Ф. 474 Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа – Панчево 1955-1965.
Ф. 494 Срески комитет Народне омладине – Панчево   1952-1965.
Ф. 509 Општинско синдикално веће – Панчево 1945-1979.
Ф. 524 Ђачко привредно друштво Економске школе – Ковачица 1963-1966.
Ф. 525 Месна организација савеза комуниста – Глогоњ 1948-1962.
Ф. 542 Француско друштво – Панчево 1921-1941.
Ф. 553 Ватрогасни савез општине – Панчево 1959-1968.
Ф. 554 Добровољно ватрогасно друштво – Панчево 1875-1976.
Ф. 561 Панчевачка радна бригада на изградњи „Омладинске пруге“ – Панчево 1946.
Ф. 565 Одбор за прославу стогодишњице рођења др. Светислава Касапиновића – Панчево 1939-1940.
Ф. 567 Културно просветно друштво „Јожеф Атила“ – Иваново 1945-1951.
Ф. 595 КУД „Абрашевић“ ПИК-а „Тамиш“ – Панчево 1937-1986.
Ф. 596 Савет пионира општине Панчево – Панчево 1953-1966.
Ф. 597 Ватрогасна жупа среза панчевачког – Панчево 1933-1944.
Ф. 598 Културно просветна заједница општине Панчево -Панчево 1958-1980.
Ф. 599 Савез социјалистичке омладине Војводине – Општинска конференције ССОВ – Панчево 1960-1978.
Ф. 601 Савез добровољних ватрогасних друштава среза панчевачког – Панчево 1946-1964.
Ф. 610 Пионирски одред „Паја Маргановић“ при основној школи „Жарко Зрењанин“ – Панчево 1959-1965.
Ф. 619 Савез синдиката Југославије – Општински одбор пријатеља природе – Управа одмаралишта – Панчево 1962-1965.
Ф. 621 Ауто-мото друштво Црвена звезда – Панчево 1949-1985.
Ф. 624 Културно уметничко друштво „Станко Пауновић – Вељко“ – Панчево 1968-1976.
Ф. 640 Ђачка књижара „Чика Јова-Змај“ – Панчево 1954-1956.
Ф. 655 Панчевачко пчеларско удружење – Панчево 1912-1958.
Ф. 658 Добровољно ватрогасно друштво – Качарево 1890-1950.
Ф. 675 Општинско веће народне технике – Панчево 1957-1979.
Ф. 686 Среско синдикално веће – Ковин 1947-1955.
Ф. 689 Клуб просветних и јавних радника 1969-1973.
Ф. 691 Општинска конференција ССРН – Панчево 1947-1977.
Ф. 699 Савез синдиката Војводине, веће савеза синдиката општине – Ковин 1954-1980.
Ф. 700 НИО „Либертатеа“ – Панчево 1945-1975.
Ф. 750 Клуб борачких удружења – Панчево 1962-1973.
Ф. 777 Дом пионира „Пионир“ – Панчево 1966-1991.
Ф. 789 Општинска конференција савеза  социјалистичке омладине – Ковачица 1963-1991.
Ф. 790 Општинска конференција савеза социјалистичке омладине – Алибунар 1967-1991.
Ф. 826 Омладинска задруга „Студентска задруга“ – Панчево 1957-1996.