A. 7. POLITIČKE I DRUŠTV-POLIT. ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA

 

Redni broj fonda ili zbirke Naziv fonda ili zbirke Granične godine fonda ili zbirke
F. 6 Streljačka družina — Pančevo 1813—1963.
F. 59 Dobrotvorna zadruga Srpkinja pančevačkih — Pančevo 1894—1954.
F. 79 Učiteljsko udruženje — Pančevo (À délmagyarországi tanitóegylet pancsovai fiokköre) 1914—1916.
F. 86 Sokolsko društvo — Pančevo 1919—1940.
F. 105 Gradski odbor Crvenog krsta — Pančevo 1919—1962.
F. 114 Udruženje jugoslovenskog učiteljstva, Sresko učiteljsko društvo — Pančevo 1924—1930.
F. 134 Sreski odbor Crvenog krsta — Pančevo 1935—1962.
F. 135 Klub brđana i stanarica beogradske skautske župe — Pančevo 1936—1937.
F. 138 Sokolsko društvo — Uzdin 1937—1938.
F. 170 Mesni odbor Društva Crvenog krsta — Omoljica 1942—1947.
F. 177 Mesni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije — Banatsko Novo Selo 1944—1948.
F. 178 Mesni odbor Narodne omladine Jugoslavije — Banatsko Novo Selo 1944—1951.
F. 209 Okružni odbor Crvenog krsta — Pančevo 1945—1947.
F. 221 Sreski komitet Saveza komunista Srbije — Alibunar 1944—1955.
F. 319 Sreski komitet Saveza komunista Srbije — Pančevo 1944—1965.
F. 322 Sreski odbor Crvenog krsta — Kovačica 1946—1952.
F. 327 Sreski odbor Crvenog krsta — Kovin 1946—1955.
F. 343 Opštinski komitet Saveza komunista Srbije — Pančevo 1945—1989.
F. 348 Kulturno društvo „Valeriu Dokna” — Banatsko Novo Selo 1947—1955.
F. 361 Sresko sindikalno veće — Pančevo 1946—1965.
F. 366 Savez kulturno-prosvetnih društava sreza i grada — Pančevo 1952—1954.
F. 367 Sreski odbor Društva Crvenog krsta — Pančevo 1948—1955.
F. 368 Sreski odbor Saveza boraca Narodnooslobodilačkog rata — Alibunar 1948—1955.
F. 373 Opštinski odbor Udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata — Crepaja 1948—1958.
F. 378 Opštinski odbor Saveza udruženja boračkih organizacija opštine Pančevo 1946—1982.
F. 380 Savez udruženja boračkih organizacija sreza Pančevo 1948—1965.
F. 383 Gradski odbor Antifašističkog fronta žena — Pančevo 1948—1950.
F. 392 Savez kulturno-prosvetnih društava sreza Kovačica 1950—1952.
F. 393 Sreski komitet Saveza komunista Srbije — Kovačica 1944—1952.
F. 394 Sreski savet Saveza pionira — Kovačica 1950—1952.
F. 411 Sreski savet Saveza pionira — Pančevo 1952—1954.
F. 418 Udruženje ratnih vojnih invalida sreza Pančevo 1952—1965.
F. 419 Udruženje rezervnih oficira i podoficira sreza Pančevo 1936—1965.
F. 429 Mesni odbor Saveza boraca — Deliblato 1953—1960.
F. 435 Savez organizacija za fizičku kulturu sreza Pančevo 1953—1965.
F. 474 Sreski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda — Pančevo 1955—1965.
F. 494 Sreski komitet Narodne omladine — Pančevo 1952—1965.
F. 509 Opštinsko sindikalno veće — Pančevo 1945—1979.
F. 524 Đačko privredno društvo Ekonomske škole — Kovačica 1963—1966.
F. 525 Mesna organizacija Saveza komunista — Glogonj 1948—1962.
F. 542 Francusko društvo — Pančevo 1921—1941.
F. 553 Vatrogasni savez opštine — Pančevo 1959—1968.
F. 554 Dobrovoljno vatrogasno društvo — Pančevo 1875—1976.
F. 561 Pančevačka radna brigada na izgradnji „Omladinske pruge” — Pančevo 1946.
F. 565 Odbor za proslavu stogodišnjice rođenja dr Svetislava Kasapinovića — Pančevo 1939—1940.
F. 567 Kulturno-prosvetno društvo „Jožef Atila” — Ivanovo 1945—1951.
F. 595 KUD „Abrašević” PIK-a „Tamiš” — Pančevo 1937—1986.
F. 596 Savet pionira opštine Pančevo — Pančevo 1953—1966.
F. 597 Vatrogasna župa sreza pančevačkog — Pančevo 1933—1944.
F. 598 Kulturno-prosvetna zajednica opštine Pančevo — Pančevo 1958—1980.
F. 599 Savez socijalističke omladine Vojvodine — Opštinska konferencija SSOV — Pančevo 1960—1978.
F. 601 Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava sreza pančevačkog — Pančevo 1946—1964.
F. 610 Pionirski odred „Paja Marganović” pri Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin” — Pančevo 1959—1965.
F. 619 Savez sindikata Jugoslavije — Opštinski odbor prijatelja prirode — Uprava odmarališta — Pančevo 1962—1965.
F. 621 Auto-moto društvo „Crvena zvezda” — Pančevo 1949—1985.
F. 624 Kulturno-umetničko društvo „Stanko Paunović Veljko” — Pančevo 1968—1976.
F. 640 Đačka knjižara „Čika Jova-Zmaj” — Pančevo 1954—1956.
F. 655 Pančevačko pčelarsko udruženje — Pančevo 1912—1958.
F. 658 Dobrovoljno vatrogasno društvo — Kačarevo 1890—1950.
F. 675 Opštinsko veće Narodne tehnike — Pančevo 1957—1979.
F. 686 Sresko sindikalno veće — Kovin 1947—1955.
F. 689 Klub prosvetnih i javnih radnika 1969—1973.
F. 691 Opštinska konferencija SSRN — Pančevo 1947—1977.
F. 699 Savez sindikata Vojvodine, Veće Saveza sindikata opštine — Kovin 1954—1980.
F. 700 NIO „Libertatea” — Pančevo 1945—1975.
F. 750 Klub boračkih udruženja — Pančevo 1962—1973.
F. 777 Dom pionira „Pionir” — Pančevo 1966—1991.
F. 789 Opštinska konferencija Saveza  socijalističke omladine — Kovačica 1963—1991.
F. 790 Opštinska konferencija Saveza socijalističke omladine — Alibunar 1967—1991.
F. 826 Omladinska zadruga „Studentska zadruga” — Pančevo 1957—1996.