A.8. ВОЈНА УПРАВА

ПРЕУЗМИ

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 171 Команда места – Ковин 1944-1945.
Ф. 172 Команда места – Панчево 1944-1945.
Ф. 173 Команда подручја број 3 –  Панчево 1944-1945.
Ф. 174 Команда подручја број 4 – Вршац 1944-1945.
Ф. 506 Команда места Јабука 1944-1945.
Ф. 758 Немачко-банатски граничарски пук број 12 1756-1872.