A. 8. VOJNA UPRAVA

Redni broj fonda ili zbirke Naziv fonda ili zbirke Granične godine fonda ili zbirke
F. 171 Komanda mesta — Kovin 1944—1945.
F. 172 Komanda mesta — Pančevo 1944—1945.
F. 173 Komanda područja broj 3 — Pančevo 1944—1945.
F. 174 Komanda područja broj 4 — Vršac 1944—1945.
F. 506 Komanda mesta — Jabuka 1944—1945.
F. 758 Nemačko-banatski graničarski puk broj 12 1756—1872.