ЧИТАОНИЦА И БИБЛИОТЕКА

Читаоница
Радно време са странкама од понедeљка до петка од 09:00 до 13:00h
Контакт телефон : 013/317-344, локал 19
E-mail: arhivc@panet.rs

Наручивање грађе се врши до 13h, за наредни радни дан. Наручивање фотокопирања и скенирања се врши до 13h за наредни дан. Најава посета путем телефона или е-mail адресе arhivc@panet.rs са назнаком Истраживање.
За стране држављане, неопходно је најавити посету путем е-mail адресе arhivc@panet.rs, са назнаком Research као и тражење дозволе од Покрајинског секретаријата за културу.
У читаоници Историјског архива у Панчеву, истраживање је доступно свим заинтересованим корисница и циљним групама – студентима, ученицима, научним сарадницима, професорима, истраживачима породичног порекла. Истраживачима су омогућена сва информативна средства архива, сумарни и аналитички инвентари, пописи фондова, регистри архивске грађе, као и рачунари за преглед микрофилмованих црквених матичних књига, збирки фотографија, мапа или разгледница.

Библиотека 

Радно време са странкама од понедeљка до петка од 09:00 до 13:00h
Контакт телефон :
013/317-344, локал 19 

Библиотека Историјског архива у Панчеву располаже разноврсним и богатим књижним фондом, монографијама, биографијама, стручним приручницима и часописима из области историографије, архивистике и сродних друштвених наука. Највећи део књижне грађе тиче се историје Панчева и читавог Јужног Баната. У библиотеци Историјског архива у Панчеву налазе се и историографске студије о Југославији и Србији, о националним мањинама, а има и књига о историјским дешавањима деведесетих година прошлог века. Библиотека поседује књиге на румунском, мађарском и немачком језику, углавном o завичајнoj историjи, књиге из области историје уметности и монографије о знаменитим научницима и уметницима. У библиотеци се чувају и општи водичи – информативна средства и публиковани аналитички инвентари – каталози, како панчевачког тако и других архива, 24 броја часописа „Информатор“ који је од 1963–1985. објављиван у aрхиву и друге вредне публикације.

Посебан и највреднији део библиотечког фонда чине публикације које су у aрхиву објављене већином самостално, али и у суиздавачком пројекту више културних институција – укупно 175 публикација до сада, као и ЦД издања изложби архивских докумената.