ČITAONICA I BIBLIOTEKA

Čitaonica

Radno vreme sa strankama od ponedeljka do petka, od 9 do 13 sati

Kontakt telefon:
013/317-344, lokal 19

E-mail:
arhivc@panet.rs

Naručivanje građe vrši se do 13 sati za naredni radni dan.
Naručivanje fotokopiranja i skeniranja vrši se do 13 sati za naredni radni dan.
Najava poseta putem telefona ili imejl adrese arhivc@panet.rs sa naznakom Istraživanje.

Za strane državljane, neophodno je najaviti posetu putem imejl adrese arhivc@panet.rs, s naznakom Research, kao i traženje dozvole od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. 

U čitaonici Istorijskog arhiva u Pančevu istraživati mogu svi zainteresovani korisnici i ciljne grupe — studenti, učenici, naučni saradnici, profesori, istraživači porodičnog porekla.
Istraživačima su dostupna sva informativna sredstva Arhiva — sumarni i analitički inventari, popisi fondova, registri arhivske građe, kao i računari za pregled mikrofilmovanih crkvenih matičnih knjiga, zbirki fotografija, mapa ili razglednica.

Biblioteka

Radno vreme sa strankama od ponedeljka do petka, od 9 do 13 sati

Kontakt telefon:
013/317-344, lokal 19

Biblioteka Istorijskog arhiva u Pančevu raspolaže raznovrsnim i bogatim knjižnim fondom, monografijama, biografijama, stručnim priručnicima i časopisima iz oblasti istoriografije, arhivistike i srodnih društvenih nauka. Najveći deo knjižne građe tiče se istorije Pančeva i čitavog južnog Banata. U Biblioteci Istorijskog arhiva u Pančevu nalaze se i istoriografske studije o Jugoslaviji i Srbiji, o nacionalnim manjinama, a ima i knjiga o istorijskim dešavanjima devedesetih godina prošlog veka. Biblioteka poseduje i knjige na rumunskom, mađarskom i nemačkom jeziku, uglavnom o zavičajnoj istoriji, knjige iz oblasti istorije umetnosti i monografije o znamenitim naučnicima i umetnicima. U Biblioteci se čuvaju i opšti vodiči — informativna sredstva i publikovani analitički inventari — katalozi, kako pančevačkog tako i drugih arhiva, 24 broja časopisa „Informator”, koji je Arhiv objavljivao od 1963. do 1985, kao i druge vredne publikacije.
Poseban i najvredniji deo bibliotečkog fonda čine publikacije koje je Arhiv objavio većinom samostalno, ali i u suizdavačkim projektima više kulturnih institucija — ukupno 218 publikacija do sada, kao i CD izdanja izložbi arhivskih dokumenata.