PROŠIRI SVOJ UM

Pozivamo vas na otvaranje samostalne izložbe Maje Stajić, dizajnerke vizuelne umetnosti, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti kreativnih industrija grafičkog i industrijskog dizajna. Izložba će biti svečano otvorena u galeriji Istorijskog arhiva u Pančevu, 8. decembra 2017. sa početkom u 20 časova.

U haosu savremenog načina života, koji kao jedan od prioriteta ima brzu i efikasnu komunkaciju, kao i usvajanje poruka jednim klikom ili pogledom, umetnost dizajna postala je industrija. Industrija koja melje, koja dovodi do granica kreativnosti, ali i iscrpljenosti. Mnogima stoga postaje prioritet puko reklamiranje klijenta, često bez ikakvih umetničkih pretenzija, a još češće banalizovanjem poruke koja treba da stigne do potrošača ili korisnika usluge.

Dizajner vizuelne umetnosti, sa dvanaest godina iskustva u oblasti kreativnih industrija grafičkog i industrijskog dizajna, Maja Stajić se izdvaja potpuno drugačijim pristupom, za nju dizajn nije samo ono čime se profesionalno bavi, za nju je on način života. Nakon završenih studija na Višoj politehničkoj školi u Beogradu njen rad je fokusiran na grafički i web dizajn, polja koja postavljaju visoke standarde i podrzumevaju praćenje najnovijih trendova i konstanstantno usavršavanje, koje je obuhvatalo i prakse u najpoznatijim marketinškim agencijama, kao što su New Moment i Mirko Ilić Korp. i saradnju sa velikim imenima industrijskog dizajna, kao što je Karim Rašid. Majina urođenja radoznalost i visoka profesionalnost stavljaju je u red onih dizajnera koji su u stanju da odgovore na sve izazove koje nameće tržište, nudeći klijentu potpuno vizuelno rešenje, koje pored funkcionalnosti zadovoljava i visoke estetske standarde. Takve vrednosti su umele da prepoznaju kako firme u kojima je radila (Jocker Games, Tehnomarket, marketinška agencija Panama Plus), tako i klijenti kojima se posvetila kao samostalni dizajner. Među onima koji su joj ukazali poverenje u redizajniranju vizuelnog identiteta nalaze se i veoma važne institucije kao što su Medicinski fakultet u Novom Sadu, Mašinski fakultet u Beogradu, Hotel Srbija, HIP Petrohemija, Srpska akademija nauka i umetnosti i mnogi drugi.

Ova izložba je samo jedan od pokazatelja Majine svestranosti i jedan deo njenog lepog i važnog putovanja kroz svet umetnosti dizajna. Puta koji nije uvek lak, ali je izazovan. A svako ko zna Maju zna da ona voli izazove, jer oni pomažu da se raste u profesionalnom i svakom drugom smislu, pomažu da se proširi um. Bez toga nema magije, nema umetnosti.

Kustos izložbe:

Danica Krstić, kustos i istoričar umetnosti