СТРУЧНА АРХИВИСТИЧКА РАДИОНИЦА

Историјски архив у Панчеву организује стручну архивистичку радионицу са темом: ИЗРАДА ОРИЈЕНТАЦИОНЕ ЛИСТЕ КАТЕГОРИЈА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ИСТОРИЈСКИХ АРХИВА.

Радионица ће бити одржана 26. и 27. септембра 2019. у ШРЦ „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК“ ЧАРДАК ДЕЛИБЛАТО.

https://www.arhivpancevo.org.rs/wp-content/uploads/2019/08/Poziv-za-strucnu-arhivisticku-radionicu.pdf